Co bude se skládkou?

19. ledna 2023

Před případným rozšířením skládky v Čáslavi je potřeba trvat na postavení propojky mezi silnicemi první třídy č. 38 a 17 s napojením na obchvat města. Nejlépe tak, že tato propojka půjde mimo současnou zástavbu na náklady investora. Po rozšíření skládky by totiž mělo dojít k více než dvojnásobnému nárůstu dopravy na veřejných komunikacích, proto je potřeba ji odklonit mimo centrum města.

Pod dohledem občanů je třeba také v dostatečném časovém předstihu důsledně a detailně prověřit emise hluku, prachu a zápachu. Už nyní je nutné učinit opatření k podstatnému zlepšení zachytávání úletů odpadu ze skládky. Je vhodné požadovat místní šetření za účasti občanů.

Místní řešení musí odrážet cíle ČR v nakládání s odpadem. Po roce 2030 už nebude možné dále odpad na skládky vozit. Podrobnosti o cílech zde:
https://www.mzp.cz/cz/plan_odpadoveho_hospodarstvi_cr

Cíle jsou jasné. Recyklace komunálního odpadu: Do roku 2025 bude muset být recyklováno nejméně 55 % hmotnosti komunálního odpadu. Tento cíl se do roku 2030 zvýší na 60 % a do roku 2035 na 65 %. Podotýkáme, že v našem kraji zatím není ani jediné zařízení na energetické využití odpadů jako alternativa skládek, jedno ZEVO se však připravuje u Mělníka a druhé u Neratovic prochází procesem EIA.

Plánované příjmy ze skládky pro město Čáslav činí v letošním roce 45 milionů korun, což odpovídá zhruba 14% rozpočtu města. Tyto finance jsou důležité např. při stabilizaci situace v místní nemocnici. Rozpočet zde: https://www.meucaslav.cz/radnice/rozpocet-mesta/

Každý občan může na zveřejněné oznámení o rozšíření skládky reagovat a zaslat své námitky do 23.1.2023. K odeslání můžete využít svou datovou schránku. Zbývá tedy už jen pár dní! Datová schránka podatelny Ministerstva životního prostředí je 9gsaax4. Další informace k možnostem podání jsou zde: https://www.mzp.cz/cz/podatelna_mzp_info A zde je jednací číslo, které je třeba uvést: č. j.: MZP/2022/500/3060.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Aspoň o tom lidem řekněte, vážení

Aspoň o tom lidem řekněte, vážení

Jak je to s uzavřeným jednáním zastupitelů? Zákon nic takového nezakazuje. Dokonce jednací řád našeho Městského zastupitelstva Čáslav se takovým „zavřeným dveřím“ věnuje v samostatném článku 19. Neříká se zde ale nic o tom, co se zveřejní nebo nezveřejní z toho, co bylo a jak bylo za zavřenými dveřmi dohodnuto. A v tom vidíme problém. Čáslav by mohla alespoň zveřejňovat, že se něco takového chystá, pro začátek.

Víte, kolik daly strany za volby?

Víte, kolik daly strany za volby?

Pirátská strana má plně veřejné celé účetnictví. Je on-line. Můžete si zkontrolovat, kolik stála ta která kampaň, třeba ta komunální v Čáslavi, jaký měli čáslavští Piráti rozpočet. Jestli jsme ho vyčerpali, a komu jsme konkrétně kolik platili. A kde jsme na to peníze vzali.