Radniční web nemůže sloužit k vyřizování účtů!

5. srpna 2022
Radniční web nemůže sloužit k vyřizování účtů!

Radniční web Čáslavi nemůže sloužit k politické propagaci. Vnímáte rozdíl mezi sociálními sítěmi politického subjektu a oficiálním webem města? A víte o tom, že oficiálně nebyly ještě kandidátky zveřejněny? Ještě nejsou ani vylosovaná jejich čísla.

Jak může starosta vědět, kolik lidí kandiduje za politické strany a dokonce neváhá použít tyto informace na oficiálním webu města? Tyto údaje ještě veřejné nejsou! Jsme radikálně proti zneužívání webových stránek veřejné správy, v tomto případě města Čáslav, na propagaci starosty a politického subjektu. Odmítáme zneužívání informačního monopolu. Na druhou stranu bychom chtěli panu starostovi Málkovi poděkovat za propagaci naší strany na webu města. Děkujeme.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Aspoň o tom lidem řekněte, vážení

Aspoň o tom lidem řekněte, vážení

Jak je to s uzavřeným jednáním zastupitelů? Zákon nic takového nezakazuje. Dokonce jednací řád našeho Městského zastupitelstva Čáslav se takovým „zavřeným dveřím“ věnuje v samostatném článku 19. Neříká se zde ale nic o tom, co se zveřejní nebo nezveřejní z toho, co bylo a jak bylo za zavřenými dveřmi dohodnuto. A v tom vidíme problém. Čáslav by mohla alespoň zveřejňovat, že se něco takového chystá, pro začátek.

Víte, kolik daly strany za volby?

Víte, kolik daly strany za volby?

Pirátská strana má plně veřejné celé účetnictví. Je on-line. Můžete si zkontrolovat, kolik stála ta která kampaň, třeba ta komunální v Čáslavi, jaký měli čáslavští Piráti rozpočet. Jestli jsme ho vyčerpali, a komu jsme konkrétně kolik platili. A kde jsme na to peníze vzali.