Program pro komunální volby

radnice

Otevřená a moderní radnice

Veřejné a poctivé rozhodování je ve veřejném zájmu. Umožníme lidem ovlivňovat podobu a směřování Čáslavi. Zapojíme občany do rozhodování při tvorbě a změnách územních plánů. Transparence je štít před střety zájmů a šmelinami politiků. Jde nám o obnovení důvěry v radnici.

Více informací

Bytovka

Dostupné a důstojné bydlení

Posílíme vyjednávací pozici města ve vztahu k developerům. Navýšíme městský bytový fond, který nemůže sloužit pouze jako krizová podpora pro lidi ve složité sociální situaci. Jde nám také o dobrou péči o bytové fondy. Společenstvím vlastníků bytů chceme ulehčit boj s byrokracií.

Více informací

Zdravotní péče

Kvalitní a dostupná zdravotní péče

Navýšíme počet zubařů v Čáslavi. Víme, čeho si mladí zubaři nejvíce cení a jak je motivovat. Naším cílem je obnova provozu nemocnice do stavu před čtyřmi roky. Chceme, aby obyvatelé skutečně dostali zpět to, co po loňském kolapsu nemocnice ztratili.

Více informací

Konverzace

Vstříc aktivní veřejnosti

Podpoříme elektronický systém pro zpětnou vazbu a veřejnou diskuzi. Jsme si jistí, že radnice musí účast lidí na rozhodování povzbuzovat. Chceme, aby všechny strany v zastupitelstvu měly přístup do oficiálních médií radnice.

Více informací

Energetika

Péče o životní prostředí začíná tam, kde žijeme

Úspory energií, zvýšení energetické soběstačnosti, to je podmínka kvalitního života dalších generací. Jsme pro čistou, moderní energetiku a méně emisí skleníkových plynů. Podpoříme recyklaci a projekty zadržování vody ve městě a krajině.

Více informací

Vzdelavani

Kvalitní školství a vzdělání

Budeme podporovat vzájemnou spolupráci učitelů, samospráv a občanů. Jde nám o kvalitu a rozmanitost výuky. Férový výběr kvalitních ředitelů, nechť rozhodnou jejich vize. Jejich vysvědčením, nechť jsou spokojení žáci i rodiče.

Více informací

mower

Veřejné služby sloužící občanům

Kvalita veřejných služeb určuje atmosféru v místě, kde žijeme. Zlepšíme funkci veřejných služeb. Podpoříme plnou transparentnost městských společností. Protože pořádek dělá přátele.

Více informací

Domov pro seniory

Sociální politika

Chceme lepší dostupnost terénních služeb poskytovaných v domácím prostředí. Kvalita veřejných služeb je zbraň proti propadu ohrožených skupin do vyloučení. Město má svým obyvatelům pomáhat, včetně těch znevýhodněných a na okraji.

Více informací

Koncert

Rozvoj kultury

Živá kultura mimo hlavní proud a svobodné tvoření obecně je cesta ku vzájemnému naslouchání a porozumění. Budeme podporovat komunitní projekty. Podpoříme místní hudební skupiny, umělce a zřízení městských zkušeben.

Více informací

Autobus

Lepší dopravní obslužnost

Prosazujeme koncept města krátkých vzdáleností. Chceme svobodnou volbu způsobu přepravy. Podporujeme kvalitní a moderní MHD. Ve věcech dopravy preferujeme vždy širokou diskusi s veřejností.

Více informací

Turistika

Udržitelný cestovní ruch a zdravý životní styl

Čáslavsko skýtá mnohá zastavení se značnou kulturní a historickou hodnotou. Chceme vdechnout novou sílu aktivním spolkům a sportovním klubům. Čáslav má skvělý sportovní potenciál. Stojíme o jeho rozvoj, Půjdeme aktivitám občanů naproti.

Více informací
Sledujte nás na Facebooku Sledujte naše fórum